XX-lecie Samorządu Terytorialnego - GOK

Szukaj
Licznik wizyt na stronę
Idź do spisu treści

Menu główne:

XX-lecie Samorządu Terytorialnego

Wydarzenia 2010

W dniu 28 maja 2010 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Dziadowej Kłodzie odbyła się uroczysta XXXVI sesja Rady Gminy Dziadowa Kłoda w całości poświęcona 20 rocznicy samorządu terytorialnego w Polsce. Na sesję tę zostali zaproszeni wszyscy radni, którzy pełnili tę funkcję w latach 1990 - 2010 oraz sołtysi i kierownicy jednostek organizacyjnych naszej gminy. Poniżej znajduje się krótka informacja dotycząca historii samorządu w Polsce, wykaz radnych w każdej z V kadencji Rady Gminy oraz galeria zdjęć i film z dzisiejszych uroczystości.

20 lat samorządu w Polsce


8 marca 1990 r. Sejmł ustawę o samorządzie gminnym, 27 maja ustawa weszła w życie i tym samym rozpoczął się proces odbudowywania polskiego samorządu. W tym roku cała Polska obchodzić będzie jubileusz 20 - lecia działania jednostek samorządowych. Datą powstania samorządu uznaje się 27 maja 1990 roku. Tego dnia przeprowadzono pierwsze wolne wybory do władz lokalnych. Przywrócono także wówczas urzędy wójtów i burmistrzów zlikwidowane wcześniej za za PRL'u.?W 1990 roku samorząd terytorialny był dwustopniowy. Pierwszym szczeblem były gminy i miasta, drugim zaś sejmiki samorządowe na szczeblu województw, do których swoich przedstawicieli wybierano w wyborach pośrednich. Dopiero z początkiem 1999 roku zmiany w podziale administracyjnym kraju wprowadziły dodatkowy szczebel jakim stały się powiaty. Taki podział dotrwał do dziś. Na szczeblu wojewódzkim odebrano szereg uprawnień wojewodzie (przedstawicielowi rządu w terenie) przekazując je jednocześnie marszałkowi i sejmikowi województwa. Tym samym samorząd stał się w pełni samodzielny, a urząd marszałkowski wysunął się przed urząd wojewódzki.

20 lat temu:


8 marca 1990 r.Sejm RP uchwalił ustawę oądzie terytorialnym, dziś zwaną ustawą oądzie gminnym, aże ordynację wyborczą do rad gmin;
22 marca 1990 r.Sejm uchwalił ustawę osamorządowych orazę oorganach ądowej administracji ogólnej;
17 maja 1990 r.uchwalono ustawę ozadań iokreślonych wszczegółowych pomiędzy organy gminy aadministracji rządowej oraz oniektórych ustaw.


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego