Wspólne kolędowanie 2010 - GOK

Szukaj
Licznik wizyt na stronę
Idź do spisu treści

Menu główne:

Wspólne kolędowanie 2010

Wydarzenia 2010

Organizatorami drugiego już spotkania integracyjnego z osobami niepełnosprawnymi z terenu gminy Dziadowa Kłoda, które odbyło się w siedzibie GOK dnia 11.12.2009r., był Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Gminny Ośrodek Kultury w Dziadowej Kłodzie. Impreza ta, nazwana „WSPÓLNE KOLĘDOWANIE”, odbyła się dzięki środkom finansowym pozyskanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnicy, w ramach projektu „Aktywni i samodzielni”, realizowanemu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, działanie 7.1 - Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji). Projekt ten, skierowany m.in. do osób niepełnosprawnych z terenu powiatu oleśnickiego, ma na celu umożliwienie integracji społecznej i zawodowej a tym samym zwiększenie szans na podjęcie pracy i usamodzielnienie się. W programie imprezy przewidziane były występy artystyczne oraz słodki poczęstunek. Ogólnie w spotkaniu wzięło udział 50 osób, w tym władze gminy w osobach Wójta Gminy Pana Tadeusza Ziółkowskiego oraz Przewodniczącego Rady Gminy Pana Grzegorza Otwinowskiego.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego