Konkurs profilaktyczny Młodzi dla zdrowia - GOK

Szukaj
Licznik wizyt na stronę
Idź do spisu treści

Menu główne:

Konkurs profilaktyczny Młodzi dla zdrowia

Wydarzenia 2016

16.11.2016r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Dziadowej Kłodzie nastąpiło uroczyste rozstrzygnięcie konkursu profilaktycznego "Młodzi - dla zdrowia ",  którego organizatorem był  GOK  w Dziadowej Kłodzie  w ramach Programu Profilaktyki na rok 2016. Stroną wspomagającą konkurs był- Pełnomocnik Wójta do spraw uzależnień, jak również miejscowe Gimnazjum.
Celem konkursu było  podnoszenie świadomości dzieci  i młodzieży na temat negatywnych konsekwencji wynikających z używania środków psychoaktywnych, w szczególności alkoholu,  narkotyków i  dopalaczy. Konkurs adresowany był  do uczniów klas  I-III gimnazjum, a warunkiem przystąpienia do konkursu było przygotowanie plakatu związanego  z przeciwdziałaniem uzależnieniom .
Konkurs rozpoczął  się  dnia 19.10.2016 a skończył  28.10.2016. Na prace głosowano za pomocą portalu społecznościowego Facebook na profilu  Gminnego Ośrodka Kultury.
Wygranym plakatem z największą ilością lików był plakat Darii Morka i Nicoli Justyniarskiej, uczennic gimnazjum w Dziadowej Kłodzie.
Nagrody dla zwycięzców i za uczestnictwo w konkursie- wręczała p.  Urszula Rybak- Pełnomocnik Wójta do Spraw Uzależnień , p. Renata Kokot- Dyrektor Gimnazjum,  jak również p. Krzysztof Kazimierczak- Kierownik GOK.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego