Elektroniczna Skrzynka Podawcza - GOK

Szukaj
Licznik wizyt na stronę
Idź do spisu treści

Menu główne:

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

WARUNKI WNIESIENIA DOKUMENTU ELEKTRONICZNEGO
DO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W DZIADOWEJ KŁODZIE


Aby skutecznie wnieść dokument elektroniczny, muszą zostać spełnione następujące warunki:


Podmiot musi posiadać konto użytkownika na elektronicznej platformie usług administracji publicznej ePUAP ( http://www.epuap.gov.pl). Założenie konta, o którym mowa powyżej, jest bezpłatne. Na platformie ePUAP zamieszczone są stosowne informacje na temat rejestracji i przesyłania dokumentów do urzędów.
Dokument dostarcza się do Gminnego Ośrodka Kultury wyłącznie poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na portalu ePUAP. Obecnie nie ma możliwości technicznych przyjmowania dokumentów elektronicznych zapisanych na nośnikach danych typu płyty CD, dyskietki, pendrive itd.
Wniesiony dokument podlegać będzie archiwizacji w postaci elektronicznej, a następnie – z zastrzeżeniem wynikającym z pkt 5 i 7 – zostanie wydrukowany i przekazany do właściwej osoby.
Akceptowalne są formaty elektroniczne wskazane w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 października 2005r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. Nr 212 poz. 1766).
Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza nie może przekroczyć 3 MB.
Dokumenty zawierające złośliwy kod lub oprogramowanie będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

Rozpatrywane przez Urząd będą WYŁĄCZNIE pisma przesłane drogą elektroniczną na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą.

Link do platformy ePUAP:
http://epuap.gov.pl

Instrukcja zakładania konta na portalu ePUAP dostępna jest - TUTAJ


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego